KHUNG LỌC KHÍ HEPA BIOMAX

Khung lọc khí BioMax là bộ lọc Hepa được sử dụng cho cấp lọc cuối trong hệ thống lọc khí.
Khung lọc được thiết kế cung cấp mức lọc cao nhất cho các ứng dụng trong thương mại và công nghiệp, loại bỏ hạt bụi có kích thước <0.3µm.
Đạt tiêu chuẩn sản xuất với thép mạ kẽm (UL Class 1) thành phần vách bên (UL Class 2).
Xuất xứ: Koch – Mỹ

Danh mục: