LÕI LỌC TITANIUM TPM SERIES

Bộ lọc Titanium được thiết kế cho các ứng dụng liên quan đến nhiệt , khí, hóa chất mạnh, chất làm lạnh, …
Cấu trúc lỗ cố định
Chống ăn mòn.
Khả năng chịu áp lực, chịu nhiệt độ cao.
Được tái sử dụng nhiều lần
Dễ dàng hiệu chỉnh trong hệ thống.
Xuất xứ: Graver – Mỹ