MÀNG SIÊU LỌC (UF)-ZW 500

Màng siêu lọc Zeeweed 500 dạng nhúng chìm sợi rỗng, được thiết kế để xử lý nguồn nước khó xử lý, chịu lực cơ học cao, lọc nước từ ngoài vào trong.
Công nghệ tiên tiến cho các nhà máy xử lý nước thải và dự án xử lý nước tái sử dụng. Với công nghệ màng lọc ZW 500 của GE có thể xử lý nước đầu vào có nồng độ MLSS cao lên tới 12,000 mg/l
Xuất xứ: GE – USA

Danh mục: