MÀNG SIÊU LỌC (UF)-ZW1000

Màng Siêu lọc (UF)  ZeeWeed 1000 dạng nhúng chìm của GE là giải pháp lý tưởng cho các công trình lớn.  ZeeWeed 1000có thể lọc trực tiếp từ nước nguồn, lọc nước đã qua quá trình keo tụ, lọc nước cấp thứ ba, lọc nước trước hệ thống thẩm thấu ngược RO,…Với màng siêu lọc ZeeWeed 1000 của GE, bạn có thể sản xuất được nước đạt tiêu chuẩn EPD sử dụng để uống trong khi đó lại giúp giảm lượng hóa chất sử dụng, không gian lắp đặt, ít nước thải phát sinh so với hệ thống lọc nước sạch thông thường

Danh mục: