THAN HOẠT TÍNH

Than hoạt tính – Calgon USA là dạng hạt nhỏ, khả năng hấp phụ cao, và có thể tái sinh bằng cách kích hoạt nhiệt.
Hạt đồng đều, khả năng hấp phụ cao
Độ mài mòn thấp
Được chứng nhận NSF, ISO 9001:2008 và chứng nhận Halal đảm bảo an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng

Danh mục: