TÚI LỌC

Túi lọc có công suất lớn phù hợp với nhiều loại chất lỏng, tốc độ dòng chảy cao áp suất thấp, khả năng giữ các chất ô nhiễm cao
Loại túi này có kích thước và cấu tạo phù hợp với hầu hết các tiêu chuẩn vỏ bình lọc
Mã sản phẩm: Bag Dyna Clear F series
Xuất xứ: Purolator – USA