THÔNG TIN DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước tinh khiết – Công ty TNHH Amway Việt Nam

Địa chỉ: KCN Amata, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công suất: 2m3/h