THÔNG TIN DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nông trường Cao su Xà Bang

Địa chỉ: Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công suất: 1.700 m3/ngày