THÔNG TIN DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su – Công ty 75

Địa chỉ: Xã Đức Cơ – Huyện Gia Lai

Công suất: 1.200 m3/ngày