THÔNG TIN DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước cấp

Nhà máy Nestle Bông Sen

Địa chỉ: Lô P1A, Khu CN Thăng Long II, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Công suất: 960m³/ngày