THÔNG TIN DỰ ÁN

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam

Địa chỉ: Số 10, Đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Công suất: 350m³/ngày