THÔNG TIN DỰ ÁN

Cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý nước thải

Công ty TNHH Thực phẩm VS

KCN Tân Đô, Xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam

Công suất: 100 m³/ngày